Velkommen til Franklin Human Resources !
 
Franklin HR er et bemanningsselskap som tilbyr personalutleie og tar rekrutteringsoppdrag.  Primært retter vi oss mot boring- og brønnserviceområdet.
 
Selskapet har kontor i Stavanger sentrum, adresse Reidar Berges gate 9.

Jeg har personaladministrativ erfaring fra flere borebedrifter, hvor en av hovedoppgavene i alle år har vært bemanningsplanlegging og rekruttering av landbasert og offshore personell.
 
Ethvert oppdrag er interessant for oss, men med bakgrunn i min erfaring vil spesielt rette oss inn mot kategoriene teknisk-, maritimt- og borepersonell offshore samt lanbaserte stillinger tilknyttet samme bransje.
 
Rekruttering har større innvirkning på suksess i en organisasjon enn noen annen enkeltbeslutning. Derfor kan det være fordelaktig for enhver bedrift å ha en partner i dette arbeidet.
 
Vi vil til enhver tid sørge for å ha et godt utvalg kandidater for utleie evt. direkte rekruttering innenfor nevnte kategorier.
 
Et midlertidig ansettelsesforhold i Franklin HR, kan være et skritt på veien mot fast ansettelse i en av bedriftene innen boring/brønnservice.
 
Med hilsen
 
Anders Nordeide                                        
Daglig leder                               
Tlf 0047 - 48 31 96 88                
post@franklinbemanning.no          


 

 

 

<