Rekrutteringsoppdrag
og personalutleie

Primært retter vi oss mot boring- og brønnserviceområdet.

Mer om oss

Borepersonell

Boresjef, borer, tårnarbeider, boredekksarbeider, subsea ingeniør.

Send søknad

Maritimt Personell

Plattformsjef, stabilitetssjef, sikkerhetsleder, kontrollromsoperatør, DP operatør, sykepleier, kranfører, hjelpearbeider.

Send søknad

Teknisk Personell

Plattformsjef, stabilitetssjef, sikkerhetsleder, kontrollromsoperatør, DP operatør, sykepleier, kranfører, hjelpearbeider.

Send søknad

Landbasert Personell

Teknisk driftspersonell, innkjøp, logistikk, personaladministrasjon etc.

Send søknad
 

Powered by Juicer.io