Søknadsskjema alle stillinger

Vi oppfordrer til å fylle ut alle felt dersom mulig. CV lastes opp nederst


Sivil status

Boretekninsk fagskole

Status pr.dd.*

Gyldig helseattest*
Gyldig sikkerhetskurs*

Gyldig beredskapskurs – HLO
Gyldig beredskapskurs – Mobbåt
Gyldig beredskapskurs – Søk/Redning
Gyldig Livbåtkurs (hvilke)


LAST OPP FILL