ARBEIDSVILKÅR

Som arbeidstaker i Franklin HR har du de samme rettighetene som i en hvilken som helst annen bedrift, selv om oppdragene er for mot flere kunder/enheter.

Et arbeidsforhold i Franklin HR starter gjerne med at du får kontrakt pr oppholdsperiode, videre vil det være mulighet for fast ansettelse dersom forholdene ligger til rette for det. Alt arbeide forutsetter skriftlig arbeidsavtale.

Avtalen bekrefter at Franklin HR er din arbeidsgiver og dermed ansvarlig for at du får lønn og feriepenger.

Et midlertidig ansettelsesforhold i Franklin HR, kan være et skritt på veien mot fast ansettelse i ønsket bransje/bedrift/stilling.