FORVENTNINGER TIL DEG SOM ANSATT

Når du er i oppdrag hos våre kunder er du vår ambassadør og vårt ansikt utad. Din arbeidsinnsats og væremåte er avgjørende for det inntrykket kunden får av oss.

Gjør du en god jobb, påvirker du mulighetene for at oppdrag forlenges, at kunden spør etter deg neste gang de har behov for midlertidig hjelp eller har behov for flere fast ansatte.

Det er viktig at du opptrer høflig og korrekt, viser arbeidsvilje, fleksibilitet, serviceinnstilling og at du overholder avtalt arbeidstid. Samtidig bør du tilpasse deg miljøet, både når det gjelder klær og fremtreden.

Husk at du alltid er underlagt de retningslinjene som gjelder på den enkelte arbeidsplass. Forhold deg til kundens administrative retningslinjer og arbeidsreglement.