TARIFFAVTALER OFFSHORE

Ansatte i Franklin HR vil være omfattet av gjeldende borebedriftsavtaler eller oljeserviceavtaler.

Du finner avtalene hos Oljeindustriens Landsforening (OLF) eller Norsk Rederiforbund (NR) alternativt arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi (IE) eller SAFE.

Du kan gå inn på disse organisasjonene via meny Lenker.