EN GOD CV ER VIKTIG

CV (curriculum vitae) betyr ”en kort beskrivelse av ditt eget livsløp”, det vil si en beskrivelse av hvem du er og hva du har gjort. Din CV er et viktig verktøy både for deg og oss mht. å markedsføre deg på jobbmarkedet.

CV skal alltid komme i tillegg til jobbsøknaden din - og disse skal utfylle hverandre. CV og jobbsøknad skal alltid sendes sammen. CV-en skal vise hvilken utdanning, kurs, sertifikater og praksis du har. Den må framstå ryddig og oversiktlig. CV'en gir arbeidsgiver en oversikt over erfaringene dine.

 • CV bør være maks to sider
 • Oversiktlig og lett å lese
 • Omvendt kronologisk, det nyeste først
 • Tilpass CVen til den jobben du søker
 • Det er lov å utdype de ulike punktene med noen linjer. Vær sikker på at arbeidsgiver forstår hva de ulike erfaringene innebærer for deg. Fortell om de viktigste prosjektene eller de mest relevante resultatene du har oppnådd i den enkelte jobb/utdannelse

Hva bør være med?

 • Personlige data Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og eventuelt sivilstand.
 • Utdanning Her fører du opp din formelle utdanning. Begynn med siste fag og skriv deg tilbake til videregående. Du kan gi noen stikkord om hva de ulike fagene innebærer, og en kort beskrivelse av innholdet i hovedoppgave eller andre store prosjektoppgaver dersom det er relevant for jobben. Vurder hvor detaljert det er nødvendig å være, både når det gjelder faglig innhold og spesifisering av tidsrom.
 • Arbeidserfaring Når - hva gjorde du - og hvor. Si noe om type stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder du har hatt. Ta evt. med deltidsjobber og sommerjobber. De sier noe om at du er vant til å forholde deg til mekanismene i arbeidslivet. Etter hvert som du får mer erfaring kan du fremheve de mest relevante jobbene. Militærtjeneste og svangerskaps- eller omsorgspermisjon er vanlig å ha med dersom det er aktuelt.
 • Annen erfaring Her kan en samle alt under ett, eller dele det opp i flere underpunkt. Tillitsverv eller arbeid i frivillige organisasjoner kan gi vel så god arbeidserfaring som en vanlig jobb. Andre ting som treneransvar eller aktiviteter du har brukt mye tid på kan også være viktig.
 • Språk Språkkunnskaper er viktig kompetanse. Angi hvilke språk du kan og hvilket nivå du ligger på, både skriftlig og muntlig (god, meget god og flytende - eventuelt forstår, behersker og morsmål).
 • Datakunnskaper Kjennskap til ulike dataverktøy kan også være relevant for enkelte jobber. Oppgi hvilke programmer du behersker.
 • Referanser Referanser er personer som kan si noe om hvordan du har fungert i en tidligere stilling eller i en annen profesjonell sammenheng. Bruk tidligere arbeidsgivere, kollegaer, veileder eller folk du har jobbet sammen med i organisasjoner. Du bør ha minst én tidligere sjef eller overordnet. Husk å spørre på forhånd. I CVen må du oppgi navn, tittel og telefonnummer til referansene. Minimum to. Det er mulig å vente med å oppgi referanser til du kommer på intervju. I så fall skriver du dette.