KVALIFIKASJONSKRAV BOREPERSONELL

Retningslinje 024 OLF/NR

Retningslinje 024 OLF/NR gjelder for bore- og brønnpersonell som deltar i planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle typer bore- og brønnaktiviteter på norsk kontinentalsokkel. I retningslinjen settes det krav til offentlig tverrfaglig prøve i brønnteknikk på VG2 nivå. Nødvendig kompetanse i forkant av tverrfaglig prøve er fagbrev i kjemisk-prosessfag, mekaniske fag, elektrofag eller byggfag, alternativt fem års relevant praksis.

Link til retningslinj gjeldende fra 01.12.08: OLF

Link til vedlegg B, læreplaner: OLF

Se forøvrig info under Stillinger innen boring.