KVALIFIKASJONSKRAV TEKNISK OG MARITIMT PERSONELL

Angitte kvalifikasjonskrav er ment som en veileding. I de fleste stillingene vil det være tilleggskrav gjennom bedriftsintern, mydighetspålagt og operatørpålagt opplæring. Kravene til formell utdannelse vil også kunne variere mellom selskapene.

OFFSHORE INSTALLATION MANAGER / PLATFORMSJEF *

Dekksoffiser kl. 1 , gjennført opplæring til stabiltetssjef + simulatortrening. Evt. krav til ubegrenset DP- sertifikat + diverse opplæring innen hms. Erfaring som stabilitetssjef.

STABILITETSSJEF *

Dekksoffiser kl. 2, gjennomført opplæring til stabilitetssjef, forøvrig som for plattformsjef. Erfaring som kontrollromsoperatør.

KONTROLLROMSOPERATØR - DP OPERATØR *

Dekksoffiser kl. 4., fordelaktig med påbegynt/gjennomført stabiltetssjefskurs. Radiooperatør sertifikat. Evt. ubegrenset dp sertifikat.

KRANFØRER

Utdannelse som bygger på anbefalt retningslinje 024 OLF/NR, G5 offshore kransertifikat, vhf sertifikat, truckfører sertifikat samt erfaring som hjelpearbeider/rigger.

RADIOOPERATØR /ADMINISTRASJON

Radiotelegrafistskole og GOC/GMDSS sertifikat. Kjennskap til kommunikasjonsutstyr. Radiooperatør stillingen er de siste år blitt tillagt mer administrative funksjoner.

SYKEPLEIER

Offentlig godkjent sykepleier med praksis fra akuttmedisin og forbyggende helsetjeneste.

TEKNISK SJEF *

Maskinoffiser kl. 1 og gjennomført opplæring for teknisk sjef. Utdannelse fra maritim høyskole (maskin, elektro, automasjon). Erfaring som teknisk assistent.

TEKNISK ASSISTENT *

Maskinoffiser kl. 2/1 og gjennomført opplæring for teknisk sjef. Utdannelse til maskinist, teknisk fagskole maskin eller elektro sterkstrøm.

MASKINROMSOPERATØR *

Maskinoffiser kl. 4/2. Påbegynt/gjennomført opplæring for teknisk sjef vil være en fordel. Utdannelse til maskinist, teknisk fagskole maskin eller elektro sterkstrøm.

MOTORMANN

Fagbrev som motormann, maskinoffiser kl. 4 evt. fagbrev innen teknikk og industriell produksjon

MEKANIKER / HYDRAULIKER

Teknisk utdannelse fra fagskole, maritim høyskole eller ingeniørhøgskole. Fagbrev som mekaniker evt. maskinoffiser kl. 4. Opplæring og erfaring i hydraulikk/pneumatikk.

SVEISER

Fagopplæring som sveiser. Type sertifikater vil variere mellom bedrifter/kontrakter.

SUBSEA

Maskinoffsier kl. 4 evt. teknisk fagskole og/eller fagbrev innen teknikk og industriell produksjon. Opplæring og erfaring i hydraulikk/pneumatikk. Relevant praksis fra boring og arbeide med subsea utstyr.

ELEKTRIKER / ELEKTRO AUTOMASJONSTEKNIKER

Sertifikat som elektro automasjonstekniker evt. skipselektriker eller elektriker med skipsteknisk modul.. Evt. krav til høyspentgodkjennelse. Ex/exi-kurs, FSL/FSH.

DATATEKNIKER /DATAINGENIØR/ ELEKTRONIKER/LEDER ELEKTRO INSTRUMENT

De nye flyteriggene har en utvidet bemanning innen elektro. Ansvarsområde og stillingsbetgnelse varierer mellom selskapene. Krav til utdannelse og sertifikatkrav vil følgelig også variere.

MATERIALFORVALTER

Fagbrev innen materialadministrasjon. Rekrutteres ofte fra hjelpearbeider/rigger stillingen pga. krav om kjennskap til boreutstyr.

SIKKERHETSLEDER

Utdannelse på høyskolenivå og relevant erfaring innen helse, miljø, sikkerhet.

* Utdannelse til plattformsjef og teknisk sjef blir i dag gitt gjennom modulopplæring ved Stavanger Offshore. Tekniske skole, ref. skisse under:

Modul nr. Kurs Teknisk-sjef Stabilitets-sjef Plattform-sjef
1 Petroleumsteknologi X X X
2 Administrasjon 1 X X X
3 Administrasjon 2 X X X
4 Beredskapsledelse X X X
5 Prosjektstyring og ledelse X X
6 Vedlikehold og utstyr X
7 Stabilitet og ballastering X X
8 Dynamisk posisjonering grunnkurs X X
9 Maritime operasjoner X X
10 Manøver simulator X