LANDBASERTE SATNINGSOMRÅDER

Franklin HR vil i første omgang satse på rekrutteringsoppdrag og utleie mot innen følgende områder i bore - og brønnservicebedrifter:

Teknisk driftspersonell: Boreingeniør, vedlikeholdsingeniør (elektro, mekanisk)

Innkjøp / logistikk: Innkjøper, logistikkmedarbeider

Personal: Personalkoordinator, personalsekretær

Engineering: Alle disipliner