STILLINGER DU KAN SØKE UTEN OFFSHORE ERFARING

Generelt ønsker selskapene å rekruttere personell med erfaring fra samme bransje alt. fra annen virksomhet offshore. Krav til utdannelse, kurs, sertifikater etc. kan variere fra selskap til selskap og fra enhet til enhet. Vi har her listet opp de stillingene som er mest aktuelle dersom du ikke har offshore erfaring. Kravene som er angitt må betraktes som et generelt utgangspunkt.

Hjelpearbeider, boredekksarbeider og asst. kranfører

Krav til utdannelse er nevnt i retningslinje 024. I tillegg vil det være fordelaktig at kandidatene har gjennomført følgende kurs/sertifikater (eller flest mulig av disse):

  • Grunnkurs i bore- og brønnteknikk
  • G11: stroppe- og anhuker kurs
  • G4: traverkrankurs + sertifikat
  • G5: offshore kran + sertifikat (gjelder asst. kranfører)
  • G20: ydraulisk krankurs + sertifikat
  • alt. G8 lastebilkrankurs + sertifikat
  • Truckfører kurs + sertifikat
  • Vhf sertifikat

Materialforvalter

Fordelaktig med erfaring fra dekksarbeid og/eller materialforvaltning med fagbrev. Kjennskap til boretutstyr er en fordel f.eks. gjennom basearbeide.

Mekaniker og hydrauliker

Teknisk/mekanisk fagutdannelse med fagbrev som mekaniker alt. maskinistsertifikat kl. 4 eller høyere. Gode kunnskaper og erfaring innen hydraulikk og pneumatikk.

Elektriker og elektro automasjonstekniker

Sertifikat som elektro automasjontekniker, alt. skipselektriker eller fagbrev som elektriker med skipsteknisk modul. Fordelaktig med relevant praksis fra offshore/maritim operasjon.

Sveiser

Fagopplæring som sveiser. Type sertifikat vil variere avhengig av stillingsinstruks og enhet.

Maskinromsoperatør

Maskinistutdannelse/vg3/maskinoffiser kl. 4 eller høyere alt. fagskole/høyskole maskin eller elektro sterkstrøm. Fordelaktig med gjennomført teknisk sjef kurs.

Kontrollromsoperatør og dp-operatør

Videregående utdannelse fra vg3 eller maritim høyskole med dekksoffiser kl. 4 eller kl. 2. Dp – operatør må ha ubegrenset dp sertifikat. Gjennomført stabilitetssjefskurs vil være fordelaktig.

Radiooperatør

Fortrinnsvis radiotelegrafistskole. Forutsetter god kjennskap til alle typer kommunikasjonsutstyr. GOC/GMDSS sertifikat.

Sykepleier

Offentlig godkjent sykepleier med praksis fra akuttmedisin og forbyggende helsetjeneste.

Sikkerhetsleder

Utdannelse på høyskolenivå for eksempel maritim høyskole, ingeniørhøgskole og erfaring fra verneombud/khms arbeide.