STILLINGER INNEN BORING

Innen boreområdet finner du følgende stillinger:

 • BORESJEF
 • ASSISTERENDE BORESJEF
 • BORER
 • ASSISTERENDE BORER
 • TÅRNARBEIDER
 • ASSISTERENDE TÅRNARBEIDER
 • BOREDEKKSARBEIDER
 • DEKKSBAS (plattformboring)
 • KRANFØRER (på flyterigger)*
 • ASSISTERENDE KRANFØRER (på flyterigger)*
 • HJELPEARBEIDER/RIGGER *

* På flyterriggene er disse stillingene lagt inn under stillingsgruppen maritimt personell.

Boreteknisk fagskole eller bachelor i petroleumsteknologi gir teoretisk kompetanse til stilling som boresjef.

Krav til utdannelse/kurs for stilling som hjelpearbeider/rigger er primært:

 • fagbrev innen boring
 • alt. fagbrev innen teknikk og industriell produksjon
 • alt. fagbrev innen elektro eller byggfag.
 • offentlig godkjent eksamen VG2 bore- og brønnteknikk
 • grunnkurs i bore- og brønnteknikk
 • G4 traverskrankurs/sertifikat
 • G20 hydraulisk kran
 • Truckfører kurs/sertifikat
 • Vhf sertifikat
 • G8 offshore kran kurs/sertifikat (for kranførere)

Karriereveg fra stilling som hjelpearbeider kan være boredekksarbeider, dekksbas, asst. kranfører, motormann, mekaniker, sveiser, materialforvalter.