STILLINGER TEKNISK PERSONELL

Hvilke stillinger som tilhører denne gruppen vil avhenge om det er en fast eller flyttbar installsjon, type rigg/spesifikasjon etc. Organiseringen og stillingsbetegnelse kan også varierere fra selskap til selskap:

 • TEKNISK SJEF
 • TEKNISK ASSISTENT
 • MASKINROMSOPERATØR
 • MOTORMANN

 • MEKANIKER
 • HYDRAULIKER
 • SVEISER
 • SUBSEA

 • ELEKTRIKER
 • ELEKTRO AUTOMASJONSTEKNIKER
 • DATATEKNIKER/INGENIØR, ELEKTRONIKER, LEDER EL/INSTR
 • MATERIALFORVALTER

Hovedoppgavene for denne gruppe personell omfatter overvåkning, preventivt vedlikehold og reparasjon av utstyr. Teknisk sjef er ansvarlig for dette området.

Ved plattformboring utgjør det tekniske personellet som oftest følgende stillinger:

 • VEDLIKEHOLDSLEDER
 • MEKANIKER
 • ELEKTRIKER
 • SVEISER
 • MATERIALFORVALTER