REKRUTTERINGSOPPDRAG

Kravspesifikasjon - Kandidatsøk/annonsering - Utvelgelse - Ansettelse - Oppfølging

Som rekrutteringspartner tar vi ansvar for å kvalitetssikre og gjennomføre hele prosessen frem til ansettelse, mens ledelsen kan fokusere mer på daglige oppgaver og fremtidig verdiskaping.

Våre rekrutteringstjenester:

  • Annonsert rekruttering evt. presentere kandidater fra egen søknadsbase
  • Aktivt markedssøk
  • Kvalitetssikring av kandidater som kunden selv har funnet fram til

Rekrutteringsprosessen:

Rekrutteringsprosessen starter med en grundig stillings- og kravanalyse hvor organisasjonen, stillingens innhold og kriterier for valg av kandidat beskrives. Søk etter kandidat gjennomføres enten som en annonsert rekrutteringsprosess, aktivt markedssøk eller som en kombinasjon av disse.

Kandidatens kompetanseprofil kartlegges i forhold til motivasjon, kunnskap, personlige egenskaper og ferdigheter. Kartleggingen gjennomføres ved strukturerte intervjuer evt. også med person fra oppdragsgiver

Ansettelse og oppfølging:

Vi håndterer alle kandidatene i prosessen på en etisk god måte. Om ønskelig kan vi bidra med forhandling med valgt kandidat og utarbeidelse av ansettelsesavtale. Oppdragsgiver og kandidat følges opp av Franklin HR i prøvetiden for å sikre god integrering og utvikling.