SAMARBEIDAVTALE

Det kan være fordelaktig for begge parter å få i stand en samarbeidsavtale vedrørende rekruttering og personalutleie.

En slik avtale vil indikere et evt. samarbeid dersom behov skulle oppstå og forholdene ligger til rette for det. En samarbeidsavtale forplikter ikke økonomisk.

Hver enkelt bedrift har sine særtrekk og kvalifikasjonskrav. Jo bedre vi kjenner bedriften, jo lettere og raskere vil hjelpen være på plass.

Franklin HR vil med en samarbeidsavtale sørge for å ha potensielle kandidater tilgjengelig dersom behov skulle oppstå.

En samarbeidsavtale kan omfatte/definere følgende forhold:

  1. Bedriftens bemanningsituasjon nå og på sikt
  2. Aktuelle stillingskategorier
  3. Kvalifikasjonskrav
  4. Samarbeidsforhold og kontakter
  5. Vilkår ved evt. rekrutteringsoppdrag
  6. Vilkår ved evt. personalutleie