Card image
 

Jannicke Vedeler
HR-konsulent

UTDANNELSE/ERFARING:

Videregående skole formgivning, fagskole grafisk- og webdesign.

Personal- og kursadministrativ erfaring fra Coflexip Stena Offshore, Statoil, Siemens og Odfjell Drilling. Ansvarsområder har vært bl.a. dokumentkontroll, kurskoordinering av offshoreansatte og prosjekt- og personalsekretæriat.

Også erfaring fra Odfjell Drilling som Innholdsutvikler e-læringskurs.


Anders Nordeide
Daglig leder

UTDANNELSE/ERFARING:

Samfunnsfag/personaladministrasjon ved UIS, studiekurs i personalledelse BI, diverse kurs innen arbeidsledelse og HMS

Personaladministrativ erfaring fra Dolphin Services, Morco, Norcem Drilling, Aker Drilling, Transocean og Odfjell Drilling. Erfaringen omfatter blant annet følgende arbeidsoppgaver/ansvar:

Rekruttering, drift av ressurspool, lærlingeordning, utleie av boreledere/sikkerhetsledere, helse- og miljø, lønns- og avtaleforhold.

Card image
Morten Reinhardt Nordeide
Økonomisjef

Økonomi, regnskap, kvalitetstyring

UTDANNELSE/ERFARING:

Diplomøkonom BI, cand.mag. informasjonsbehandling, autorisert regnskapsfører

Erfaring fra Norsk Hydro, KPMG, ABB, Egmont Financial Services, Deloitte, Unit4 Agresso, Norian Regnskap.

Regnskapsfører i Franklin HR siden 01.01.2013.