Vi tilbyr våre kunder

  • God bransjekunnskap gjennom lang personaladministrativ erfaring fra bl.a. Transocean og Odfjell Drilling AS.
  • Lang erfaring innen rekruttering av aktuelle stillingskategorier.
  • Utleie av kvalifisert og motivert personell.
  • Gode rutiner mht dokumentkontroll.
  • Godt utvalg av kandidater innen stillingsgruppene teknisk, maritim og boring.
  • God oppfølging og 24/7 service.
  • Siden oppstart i 2010 har vi hatt utleie til 8 av boreselskapene på norsk sektor.