FORSIKRINGER OG PENSJON

Franklin HR har valgt å tegne følgende forsikringsordninger og pensjonsavtaler:

  1. Yrkeskadeforsikring
  2. Ansvarsforsikring
  3. Kriminalitetsforsikring
  4. Reiseekstraforsikring (tjenestereiser)
  5. Forsikring ved pendelreiser (til/fra jobb landbasert og offshore)
  6. Fritidsulykkeforsikring (24 t) for fast ansatte
  7. Kollektiv ulykkesforsikring
  8. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Nordea Liv
  9. Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP)