PERSONALUTLEIE

Arbeidsgiveransvaret krever ressurser - i oppgangstider som i nedgangstider. Vi kan hjelpe deg med å holde faste kostnader nede uten at det går ut over driften eller kvaliteten på arbeidet.

Handlefrihet

Ved å legge opp til en litt lavere grunnbemanning, og heller leie inn medarbeidere når arbeidsmengden øker, kan du holde nede de faste kostnadene. Har du tenkt å ansette, kan du også prøve ut en person en periode, før en eventuell fast ansettelse. Det er en billig forsikring.

Offshore ressurspool

De fleste kontraktører innen boring og brønnservice har i dag etablert en ordning med ekstra ansatte ut over kontraktsbemanning for å dekke det primære fravær. For å sikre maksimal utnyttelse og fleksibilitet anbefaler vi at bedriftene har en pool fast ansatte på inntil 60 % av behov. Det øvrige behov kan dekkes inn ved innleie.

Gjennom innleie vil bedriften spare opplæringsutgifter etter som vi forutsetter at en vikar skal være kvalifisert iht. bedriftens kravspesifikasjon.

Raske løsninger

Ved å holde tett og aktiv dialog kan vi skaffe de riktige personene når ditt behov oppstår.

Grundig utvelgelse

Alle våre utleide er/vil gjennomgå intervju og referansesjekk. I noen tilfeller vil det også være nødvendig at det arrangeres intervju med representant/fagperson fra aktuell bedrift.

Du legger arbeidet til rette - Vi tar arbeidsgiveransvaret !

Vi sørger for:

Rekruttering

Personalansvar

Arbeidsgiveravgift

Lønn, feriepenger, sykelønn

Helligdagsgodtgjørelse

Kurs og utvikling

Forsikringer

Du tar deg av:

Innføring av arbeidsoppgavene

Daglig veiledning og oppfølging

HMS

Nødvendig verktøy

Arbeidstøy og verneutstyr