Franklin Human Resources

Franklin HR er et bemanningsselskap som tilbyr personalutleie og tar rekrutteringsoppdrag. Primært retter vi oss mot bore- og brønnserviceområdet.

Rekruttering har større innvirkning på suksess i en organisasjon enn noen annen enkeltbeslutning. Derfor kan det være fordelaktig for enhver bedrift å ha en partner i dette arbeidet.

Vi vil til enhver tid sørge for å ha et godt utvalg kandidater for utleie evt. direkte rekruttering innenfor nevnte kategorier.

Et midlertidig ansettelsesforhold i Franklin HR kan være et skritt på veien mot fast ansettelse i en av bedriftene innen boring/brønnservice.

Med hilsen

Anders Nordeide
Daglig leder
Tlf
0047 - 48 31 96 88
post@franklinbemanning.no