Velkommen til Franklin Human Resources !

Franklin HR er et bemanningsselskap som tilbyr personalutleie og tar rekrutteringsoppdrag. Primært retter vi oss mot boring- og brønnserviceområdet.

Selskapet har kontor i Stavanger sentrum, adresse Reidar Berges gate 9.

Jeg har personaladministrativ erfaring fra flere borebedrifter, hvor en av hovedoppgavene i alle år har vært bemanningsplanlegging og rekruttering av landbasert og offshore personell.

Ethvert oppdrag er interessant for oss, men med bakgrunn i min erfaring vil spesielt rette oss inn mot kategoriene teknisk-, maritimt- og borepersonell offshore samt lanbaserte stillinger tilknyttet samme bransje.

Rekruttering har større innvirkning på suksess i en organisasjon enn noen annen enkeltbeslutning. Derfor kan det være fordelaktig for enhver bedrift å ha en partner i dette arbeidet.

Vi vil til enhver tid sørge for å ha et godt utvalg kandidater for utleie evt. direkte rekruttering innenfor nevnte kategorier.

Et midlertidig ansettelsesforhold i Franklin HR, kan være et skritt på veien mot fast ansettelse i en av bedriftene innen boring/brønnservice.

Med hilsen

Anders Nordeide
Daglig leder
Tlf 0047 - 48 31 96 88
post@franklinbemanning.no