Tariffavtaler

Ansatte i Franklin HR vil være omfattet av gjeldende borebedriftsavtaler eller oljeserviceavtaler.

Du finner avtalene hos: